Trots op onze Freonen van JIT 2016

De oprichters van Stichting JIT stellen zich tot doel op innovatieve wijze audiovisuele producties te ontwikkelen met duurzaamheid als thema. Dit kan een muziektheatervoorstelling zijn, een toertocht op fossielvrije vervoermiddelen, een cd album of een festival.
Zij willen coöpereren met bestaande instellingen, bedrijven en de bevolking die zich bezig houden met alternatieve energiebronnen om zo mee te werken aan een zo breed mogelijk bewustzijn binnen de maatschappij voor een schoner en beter milleu.

In de muziekbranche wordt veel energie gebruikt. Bij popconcerten zijn veel decibels nodig en grote lichtshows. De apparatuur wordt er met grote vrachtwagens (diesel) naar toe gebracht en met liften en kranen in elkaar gezet. Stichting JIT wil laten zien dat je ook op kleine schaal van muziek kunt genieten zonder energieverspilling en dat er bij groter opgezette festivals in de energiebehoefte kan worden voorzien op een ecologisch, duurzaam en mileuvriendelijke manier.

Deze prachtige duurzame en sociaalmaatschappelijke doelstelling wordt breed financieel ondersteund door onze Freonen van Stichting JIT Jou it troch.